Kysely

Vaikuta liikkumisympäristöihin - vastaa Liikkuva Kuopio -kyselyyn 6.3.2022 asti

♥  LINKKI KYSELYYN  ♥

Kuopiossa on käynnistetty Liikkuva Kuopio -toimenpideohjelman teko, jonka avulla määritellään, mitä Kuopiossa tehdään tulevaisuudessa, jotta Kuopiossa olisi kaikille mieluisia mahdollisuuksia liikkua. Osana ohjelman laatimista asukkaat, lapset ja nuoret, yhdistykset, päättäjät sekä liikunta-alan yrittäjät halutaan ottaa mukaan liikkumisympäristöjen kehittämiseen Kuopiossa. Sähköisten Liikkuva Kuopio -kyselyiden avulla kartoitetaan 21.2.-6.3.2022, millaisia liikkumisolosuhteita ja -ympäristöjä Kuopion tulisi tarjota ja kehittää tulevien vuosien aikana.

Kuopion kaupungin liikuntapaikkapalveluiden päällikkö Saku Kekäläinen toivoo, että kyselyyn vastaisi mahdollisimman moni asukas.

– Mikä saisi sinut innostumaan liikkumisesta entistä paremmalla fiiliksellä? Toivomme vastauksia monipuolisesti kaikkialta Kuopiosta. Vain tällä tavoin saamme mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan siitä, miten kuntalaiset haluaisivat meidän kehittävän liikkumisolosuhteita.

Kyselyllä on tarkoitus kartoittaa nimenomaan yksittäisten kuntalaisten näkemyksiä omakohtaisen liikkumisen olosuhteista. Liikkumisympäristöistä toivotaan kannanottoja monipuolisesti – kävelyreiteistä koulujen ja päiväkotien pihoihin sekä lähiluontoon ja liikuntapaikkoihin. Yhdistysten tarpeita selvitetään erillisellä kyselyllä.

Viime aikoina Kuopiossa on panostettu erityisesti sisäliikuntaolosuhteisiin, lähiliikuntapuistoihin sekä ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksiin. Lähivuosina ovat rakentuneet mm. uusi Kuntolaakson uimahalli ja Lippumäen skeittialue ja ylipainehalli sekä lähiliikunta-alueet Hiltulanlahteen ja Julkulaan. Myös Lippumäen uima- ja liikuntahalli sekä Maaningan liikunta- ja nuorisotalo on peruskorjattu ja uudistettu viime vuosina.

– Vastaamalla Liikkuva Kuopio -kyselyyn kaupunkilaiset saavat äänensä kuuluviin senkin suhteen, mihin ja miten lähivuosien liikuntaolosuhteiden kehittämisen pääpaino asetetaan ja investoinnit suunnataan, kannustaa hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen.

Kyselyyn voi osallistua verkossa. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme Liikkuva Kuopio -vuosiranneketta, jotka oikeuttavat Kuntolaakson ja Lippumäen uimahallien ja niiden kuntosalien sekä Kuopio-hallin kuntosalin ja juoksurata-alueiden rajattomaan käyttöön. Kysely avautuu 21.2.2021 ja vastausaikaa on 6.3.2021 asti.

 

Linkki Liikkuva Kuopio -asukaskyselyyn: