torstai 20. tammikuun 2022

Uutinen

Keskuskentän stadionhanke etenee

Keskuskentän jalkapallostadionhanke etenee tarjouskilpailuvaiheeseen. Hankkeen kilpailutusaineisto on julkaistu hankintakanava Hilmassa 19.1.2022. Hankintamenetelmänä käytetään kilpailullista neuvottelumenetelmää, jonka tarkoituksena on kehittää hanketta yhteistyössä tilaajan, käyttäjän, toteuttajan ja omistajan kanssa. Hanke toteutetaan kiinteistöleasing-rahoituksella. Hanke sisältää kohteen suunnittelun, toteuttamisen sekä kiinteistöpalvelut (mm. siistimispalvelun, kiinteistöhoidon ja ylläpidon). Tällä hankemallilla turvataan laadukkaat olosuhteet koko 20-vuotiselle sopimuskaudelle. Kuopion kaupunki ja KuPS käyttävät tilaa vuokralaisina.

Hankkeen toteuttamisaikataulu ajoittuu vuosille 2022-2024. Lopullinen aikataulu selviää hankkeen kehitysvaiheessa.