perjantai 13. toukokuun 2022

Uutinen

Keskuskentän jalkapallostadionhanke etenee suunnitellusti

Keskuskentän jalkapallostadionhanke on etenemässä suunnitelman mukaisesti. Palveluntuottajaehdokas YIT Suomi Oy laatii tarjousta, joka sisältää alustavan tavoitehinnan ja suunnitteluratkaisut. Tarjous jätetään tilaajalle toukokuun lopussa. Tämän jälkeen tarjous arvioidaan ja siitä laaditaan esitys kaupunginhallitukselle, joka käsittelee asiaa kesäkuussa. Mikäli tarjous täyttää hankkeelle määritellyt reunaehdot ja kaupunginhallitus hyväksyy hankkeen jatkamisen, voidaan allekirjoittaa kehitysvaiheen sopimus.

Kehitysvaihe kestää syksyyn saakka, jonka jälkeen on mahdollista siirtyä toteutusvaiheeseen eli rakentaminen voi alkaa. Rakentamisen on arvioitu valmistuvan kesään 2024 mennessä. Hankkeen edetessä on huomioitava epävakaa maailmantilanne, se voi vaikuttaa hankkeeseen eri tavoin.

Hankkeen toteutusmuodoksi on valikoitunut yhteistoiminnallinen elinkaarimalli. Tämä mahdollistaa hankkeen ominaisuuksien säätämisen kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi.